Beurer pulsoximeter

Perfekt självövervakning av syremättnad

En pulsoximeter saturationsmätare möjliggör enkel och kontinuerlig mätning av hjärtfrekvens och övervakning av syremättnad. Det är särskilt väl lämpat för personer med hjärtsvikt, kroniska lungsjukdomar, bronkit och sömnapné eller för sport på höga höjder som bergsklättring, skidåkning eller flygsport. Den lämpar sig även för eventuell COVID-19 symtom där det visat sig att vissa patienter utvecklar en tillstånd som kallas tyst hypoxi. Det är när syremättnaden är alldeles för låg men där patienten inte är märkbart påverkad av för låg syremättnad i blodet. Tidig upptäckt och behandling kan vara en stor fördel för att upptäcka om man har symtom. Låg syremättnad kan vara ett tecken på covid-19-sjukdom, men även på andra sjukdomar, och bör definitivt undersökas.

Tillagd i varukorgen