Vanliga frågor och svar om din Beurer-produkt

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om din beurer produkt. 

Personvågar

Fråga: Min BF 700 våg har svårt att få kontakt med Appen Health Manager, vad kan jag göra?

Svar: Se till att ha den senaste uppdateringen av Health manager. Se till att vara online användare i din profil om du vill spara mätvärden online. Ändringar av användarinställningar görs i appen under inställningar/profil/konto.  Om du sparar dessa lokalt så kan värdena försvinna om du ominstallerar vågen.

Testa med att nollställa vågen och anslut igen via appen enligt följande steg;

 1. Gå in på bluetoothinställningar och ”glöm den här enheten” (om den möjligheten finns på android, annars hoppar du över detta steg).
 2. Nollställ sedan vågen genom att först starta den och sen trycka in resetknappen på baksidan tills det står ”DEL” eller ”CLR” i vågens display.
 3. Lägg till vågen på nytt via appen inställningar/Produkt/Lägg till enhet. Viktigt att du inte parar ihop vågen via telefonens bluetoothinställningar i detta moment.

Någonting som kan störa bluetoothkopplingen är om du har en annan bluetoothenhet som t.ex Fitbit aktivitetsarmband i närheten som stör. Stäng då av denna.

Fråga: Jag har bytt till ny mobil och har problem med uppkopplingen till vågen, vad kan jag göra?

Om man byter till en ny smartphone så måste man alltid göra en nollställning/reset av vågen (gäller samtliga modeller av vågar som kan anslutas till Health Manager) .

Säkerställ först att din nya mobil är kompatibel med Health Manager vilket du kan se här https://www.beurer.com/web/gb/in-focus/connect/system-requirements.php

Avinstallera appen på din nya mobil, starta om telefonen och installera appen på nytt. Gör sen en reset av vågen enligt följande:

 1. Gå in på bluetoothinställningar och ”glöm den här enheten” (om den möjligheten finns på android, annars hoppar du över detta steg).
 2. Nollställ sedan vågen genom att först starta den och sen trycka in resetknappen på baksidan tills det står ”DEL” eller ”CLR” i vågens display.
 3. Lägg till vågen på nytt via appen inställningar/Produkt/Lägg till enhet. Viktigt att du inte parar ihop vågen via telefonens bluetoothinställningar i detta moment.

Någonting som kan störa bluetoothkopplingen är om du har en annan bluetoothenhet som t.ex Fitbit aktivitetsarmband i närheten som stör. Stäng då av denna.

Fråga: Varför visar min våg olika vikt?

Svar: Den vanligaste anledningen till olika viktresultat är om vågens underlag är ojämnt. Viktigt är alltså att underlaget är jämnt, stabilt och hårt typ trägolv alternativt klinker. Om det är klinker så är det viktigt att vågens fötter (sensorer) inte står i någon fog så underlaget blir ojämnt.

En annan orsak kan vara när vågen startas med ”quick start” teknik dvs man ställer sig på vågen och mätningen startar direkt. Om vågen lyfts upp eller flyttas så får vågen en fel nollpunkt och måste då kalibreras enligt följande:

Vänta tills vågen stängs av automatiskt. Aktivera vågen, vänta tills ”0.0 kg” visas och gör sedan om mätningen.

Här kommer några fler anledningar till olika viktresultat:

 • Olika viktresultat kan orsakas av att man inte står stilla på vågen.
 • Vågen pressas eller lyfts mellan mätningarna, det fanns ingen korrekt nollinställning eller initialisering mellan mätningarna.
 • På grund av tekniska toleranser kan det finnas en skillnad på upp till +/- 0,5 kg i avläsningarna mellan två mätningar.
 • Personen står lite längre fram eller lite längre bak på vågen.

Luftfuktare

Fråga: Vad är det för ljudnivå på Beurer luftfuktare?

Svar: Se tabell nedan

Modell Ljudnivå vid högsta nivå
Sea air simulator maremed®  < 37 dB 
Air purifier LR 200  < 50 dB 
Air Purifier LR 310  < 56 dB 
Combi-Air purifier LR 330 2-in-1  < 49 dB 
Air purifier LR 500  < 57 dB (Turbo < 68 dB) 
Air washer LW 220  < 52 dB 
Mini air humidifier LB 12  < 35 dB 
Air humidifier LB 37  < 35 dB 
Air humidifier LB 44  < 35 dB 
Air humidifier LB 45  < 30 dB 
Air humidifier LB 55  < 45 dB 
Air humidifier LB 88 Dual  < 45 dB 
Aroma diffusers LA 20 / LA 30 / LA 40  alla < 32 dB 

Fotbad

Fråga: Vilken ljudnivå är det på Beurers fotbad?

Svar: Här är ljudnivån för de olika modellerna

FB 20 : 67.1 dB mätdistans 1 meter
FB 21 : 70-80 dB
FB 30 : 65 dB
FB 35 : 65 dB
FB 50: 
Mätmetod 47.1 dB
Utan vatten/massage: 58,2 dB
Utan vatten/massage/bubblor: 47,1 dB
Med vatten/massage: 58,4 dB

Pulsoximeter

Fråga: Jag har problem att få fram ett mätresultat på min Pulsoximeter, varför?

Svar: Viktigt att man mäter på rätt finger dvs pekfingret. Se till att det inte finns något nagellack, konstgjord nagel eller typ av kosmetika på mätfingret.

Möjliga anledningar till stora skillnader i mätvärden:

 • Otillräcklig genomblödning av mätfingret
 • Mätfingret är för stort eller för litet (Fingertoppen måste ha följande mått: bredd mellan 10-22 mm och tjocklek mellan 5-15 mm)
 • Finger, hand eller kropp rör sig
 • Hjärtrytmrubbningar

Värmeprodukter

Fråga: Finns det en ny kontroll med elkabel man kan köpa då min värmefilt/dyna/madrass har slutat att fungera?

Svar: Hej, tyvärr finns inte kontrollenhet med elkabel som reservdel pga av säkerhetsskäl. Om din värmefilt/dyna/madrass har slutat fungera så har sannolikt det automatiska säkerhetssystemet satt in. Troligen pga av kabelbrott på värmeslingan. Detta uppstår om t.ex värmefilten/dyna/madrassen har blivit t.ex vikt eller ihoprullad då värmeslingorna är känsliga för detta. Tyvärr går det inte att göra någonting för att få igång den igen då säkerhetssystemet har slagit på.

Fråga: Hur varm blir en värmedyna, fotvärmare, bäddvärmare, värmefilt?

Svar: Hej, den maximala temperaturen som kan uppnås beror på många faktorer, inklusive produkten (värmedyna, fotvärmare, bäddvärmare, värmefilt), modellen (t.ex. med eller utan automatisk avstängning) och rumstemperaturen.
Det är därför endast möjligt att ge medelvärden erhållna under standardiserade förhållanden vid en rumstemperatur på 20°C +/- 5°C.

 • Värmedyna: 70 °C - 80 °C
 • Fotvärmare: 45 °C - 50 °C
 • Bäddvärmare: 60 °C - 65 °C
 • Värmefilt: 40 °C - 50 °C

Fråga: Varför blir min värmedyna, fotvärmare, bäddvärmare, värmefilt inte tillräckligt varm?

Svar::

Värmedyna:
Beroende på modell och användningssätt kan det ibland ta upp till 15 minuter efter att den har satts på innan den blir varm att röra vid på högsta inställningen. Den högsta sluttemperaturen uppnås tidigast efter ca 30 minuter.

Fotvärmare:
Beroende på var den är placerad kan det ibland ta upp till 15 minuter efter det att den har satts på innan fotvärmaren blir varm vid beröring i den högsta inställningen. Placera fotvärmaren på en matta eller ett liknande isolerande underlag så att den värms upp snabbare. Den högsta sluttemperaturen uppnås tidigast efter ca 30 minuter.

Bäddvärmare:
Beroende på modell och omgivande förhållanden (rumstemperatur, madrass, sängkläder) kan det ibland ta upp till 30 minuter efter det att den har satts på innan den blir varm att röra vid på högsta inställningen.
För att förhindra värmeförlust måste bäddvärmararen täckas helt och hållet. Den högsta sluttemperaturen uppnås tidigast efter ca 60 minuter.

Värmefilt:
Beroende på modell och rumstemperatur kan det ibland ta upp till 15 minuter efter det att den har satts på innan värmefilten blir varm vid beröring i den högsta inställningen.
Den högsta sluttemperaturen uppnås tidigast efter ca 30 minuter.

Fråga: Vad har värmebältet HK 72 för max kroppsomfång?

Svar: Det maximala kroppsomfånget för HK 72 med förlängningsbandet är 114 cm.

Tillagd i varukorgen