Beurer blodsocker

Snabb och enkel blodsockermätning

Beurers moderna blodsockermätare är ett tillförlitligt sätt att övervaka blodsocker dagligen och hjälpa diabetiker att omedelbart upptäcka när deras blodsockervärden är för höga eller för låga. De beräknade blodsockervärdena kan tydligt dokumenteras och utvärderas i appen "Beurer HealthManager" -app eller PC-programvara.

Vad är diabetes?

Diabetes - även kallad sockersjuka - är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna. Nuvarande siffror visar att cirka 450 000 människor drabbas av tillståndet i Sverige, och det är en stigande trend. Vi behöver energi för att kroppen ska fungera. Detta absorberas från mat, uppdelat i dess beståndsdelar, transporteras till alla celler i kroppen och omvandlas till energi. Glukos är särskilt viktigt här. Glukos är den minsta sockerkomponenten som går in i kroppens celler via blodet. När glukos når kroppscellerna krävs insulin, vilket produceras i bukspottkörteln. Insulin har en nyckelfunktion: den öppnar kroppens celler för att ta upp glukos, som sedan kan användas i cellerna. Denna process kan föreställas som en "key-lock" -princip. I det öppnar insulin (nyckeln) cellerna (låset) på ett sådant sätt att glukosen kan komma in i cellerna från blodet.

Hos patienter med diabetes fungerar dettaa inte ordentligt, eftersom antingen för lite eller inget insulin produceras, eller även om vissa celler är insulinresistenta. Resultatet av detta är att glukos fortsätter att cirkulera i blodet och blodsockerhalten stiger över normala nivåer. Att mäta blodsockernivån är enkelt att göra nuförtiden med en blodsockermätare som tar kapillär helblod från fingertoppen. 

Typ 2-diabetes vanligast, typ 1 mindre vanligt

Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda.

Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes varav ca 7000 av dessa är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag (2011 insjuknade 801 barn upp till 18 år, på 80-talet ca 400 barn), men ökningen har avstannat och siffrorna är i dagsläget relativt stabila.

Nationella diabetesregistret (NDR)

I Sverige finns det ett nationellt diabetesregister dit sjukvården rapporterar in uppgifter om bla blodsocker- och blodtrycksvärden och behandling med syftet att följa upp och förbättra den svenska diabetesvården, detta för att vården ska bli jämlik över landet. Det är frivilligt för patienter att lämna sina uppgifter till NDR som är sekretessbelagt och avpersonifierat.

Enligt årsrapporten 2016 fanns 410 310 personer med diabetes registrerade i registret. Av dessa personer var:

  • 55 054 personer inskrivna vid medicinkliniker (framförallt typ 1)
  • 355 474 personer återfanns i primärvården (framförallt typ 2)